Zásuvka ShellyPlug S mi přišla jako zajímavá možnost spínání spotřebičů do 2500W bezdrátově.

Shelly Plug mají udělané perfektní API i dokumentaci k němu takže to nebyl vůbec žádný problém to integrovat do LOXONE.

Začal jsem objednávkou kterou jsem zrovna vychytal na BlackFriday v listopadu 2020, kdy přímo na shelly.cloud měli akci 1+1 zdarma takže mě jedna zásuvky vyšla na cca 350,-Kč což oproti LOXONE – Smart Socket Air Typ E za 1978,-Kč je dosti velký rozdíl.

Dokumentace k API pro ShellyPlug: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-plug-plugs-settings

Integrace do LOXONE

Pro integraci so LOXONE můžete využít následující soubor s šablonami pro VI a VO.

Šablona pro VO

Šablona obsahuje dva výstupy

  • sepnutí relé
  • reboot zásuvky
Ukázka virtuálních výstupů

Šablona pro HTTP VI

Šablona obsahuje celkem 5 vstupů

  • stav spojení zásuvky
  • aktuální výkon zásuvky
  • aktuální spotřeba (po ztráty napájení se bohužel maže)
  • stav relé zásuvky
  • teplota zásuvky
Ukázka virtuálních vstupů

Měření spotřeby

Pro měření spotřeby jsem využil klasicky blok Měření spotřeby. Vstup výkonu zásuvky posílám na vstup bloku měření spotřeby (P). Pro počítání spotřeby jsem ovšem využil vstup (Tr) z důvodu mazání spotřeby zásuvky při ztrátě napájení.

Nastavení bloku měření spotřeby

Měření spotřeby přes generátor pulzů

Schéma zapojení pomocí generátoru impulzů

Na vstupu dělení je výkon zásuvky SP a jako druhý parametr je hodnota 1000 abych dostal hodnotu v kWh.

Nad blokem dělní je blok Vzorec se vzorcem:

0,01/I1

Blok “větší” jen kontroluje jestli jde nějaký výkon ze zásuvky aby případně zablokoval zdroj impulzů.

Dále je tam počáteční impulz a zpožděné vypnutí kvůli nechtěným započítáváním při restartech miniserveru.

U zdroje impulzů je nastaven parametr TH na 0,02s.

Měření spotřeby vstupem P (aktualizace: 07.01.2022)

Když jsem se nad měřením později zamyslel, tak jsem vlastně zjistil, že vůbec není potřeba měření pomocí pulsů, jelikož shelly má výstup aktuálního výkonu. Proto stačí pouze vstup Výkon zásuvky, připojit na vstup P bloku měření spotřeby a mezi to dát ještě dělení 1000.

Měření spotřeby vstupem P

Příklad ovládání časovačem + detekce stavu a přepsání stavem z LOXONE (aktualizace: 09.02.2022)

Ještě jsem se rozhodl přidat příklad ovládání zásuvky časovačem. Je jedno jestli tu zásuvku bude ovládat časovač nebo jiný ovládací prvek, nic méně musí to být prvek s výstupem LOG 0/1.

Schema ovládání zásuvky

Výstup časovače jde do bloku analogový výběrový přepínač, který přepíná mezi výstupem časovače a negovaným výstupem časovače. Dále jde výstup analogového přepínače na porovnání s výstupem časovače. V posledním kroku se porovnává stav Shelly a výstup analogového výběrového přepínače a zjišťuje se, zda není požadavek systému jiný než je stav shelly prvku (např. požadavek systému je ZAPNUTO ale shelly stav je VYPNUTO). Výstup nerovnosti a předchozího porovnání stavů vstupuje do logického AND a jeho výstup jde na Analogový výběrový přepínač na vstup parametru S.