V tomto článku se dozvíte více o dotazníkovém systému vytvořeném pro MVŠO – Vyžádané přednášky.

   Byl jsem osloven paní magistrou Heřmánkovou z Moravské vysoké školy Olomouc, abych zkusil najít program, který by usnadnil administraci týkající se zpracování dotazníků, které studenti vyplňují v rámci povinného předmětu vyžádané přednášky a odevzdáním dotazníku se ověří jejich účast na přednášce. Ovšem toto řešení by bylo pro školu finančně náročné, protože programového softwaru pro zpracování dotazníků scanerem není na trhu mnoho a už vůbec ne zdarma.

   Rozhodl jsem se tedy navrhnout systém, kterým se budou dotazníky zpracovávat online, bude k nim mít přístup každý kdo se dostane do sítě internet a vyhodnocení bude porbíhat automaticky. V mnohém to usnadní administraci a také i pohodlnost pro studenty.

   Systém funguje na základě unikátních kódů. Student při vstupu do přednáškového sálu dostane lísteček, kde bude mít napsanésvé unikátní číslo, pomocí kterého bude moci po přednášce vyplnit dotazník. Po zadání webové adresy >>http://dotazniky.filipek-czech.cz<< se dostanete na dotazníky. Systém sám hlídá platnost dotazníků nastavitelnou v administračním rozhraní. Takže pokud se na stránku podíváte a neuvidíte žádný seznam dotazníků, tak bohužel není žádný aktivní.

   Po vyplnění unikátního kódu vás systém sám přesměruje na vyplnění samotného dotazníku k dané přednášce. Student zde vyplňuje ještě kromě otázek své studentské číslo v tomto formátu např: M06851, ročník a obor. Po uložení se dotazník zapíše do DB a tím pádem je splněna i prezence pro studenta na dané přednášce kde unikátní číslo dostal. Ovšem pozor na to od kdy do kdy bude mít dotazník platnost. Standartní doba je nastavena od 13:00 do 12:00 následujícího dne, ale administrator ji může změnit!

   V administrační sekci si může daný správce nastavit platnost dotazníku měnit datum a název. Vidí které unikátní kódy již byli studenty použity a také může vyhledávat jednotlivé studenty a zjistit si jejich procentuelní účast na přednáškách a jejich odpovědi na jednotlivé otázky.

Pro více informací se můžete ozvat na email: vyzadane.prednasky@filipek-czech.cz

 http://dotazniky.filipek-czech.cz

Edit: 01.07.2013

   Byla vytvořena nová verze dotazníkového systému Moravské vysoké školy. Hlavní změnou je tvorba šablon pro jednotlivé dotazníky a také možnost podívat se na dotazník z pohledu studenta, aniž by se přihlašoval k vyplnění. Také je pro studenty, při vyplňování dotazníku, vytvořeno dynamické načítání jejich údajů ze systému STAG, ke kterému dochází automaticky po zadání studentského čísla. Pokud student v systému STAG existuje dotáhnou se jeho aktuální údaje, tím je zajištěna minimální chybovost při zadávání údajů. Další novinky si můžete prohlédnout na výše uvedené adrese.